Hans-Dieter Flick

Клуб: липсва

Международен екип: липсва


Role Мениджър Дата на раждане Feb 24, 1965
Country of Birth Германия Отказва се НЕ