Steven Gerrard

Клуб: липсва

Международен Отбор: липсва


Role Мениджър Дата на раждане May 30, 1980
Country of Birth Англия Отказва се НЕ