Julian Nagelsmann

Клуб: липсва

Международен екип: Германия


Role Мениджър Дата на раждане Jul 23, 1987
Country of Birth Германия Отказва се НЕ